• اختتامیه جشنواره هنری جام عقیق، سال ۹۷

برنامه های ترم جاری

پنج اثر برتر در بخش نقاشی جشنواره هنری جام عقیق 97

سه اثر برتر در بخش خوشنویسی جشنواره هنری جام عقیق 97

سه اثر برتر در بخش صنایع‌دستی جشنواره هنری جام عقیق 97

شورای مرکزی کانون

مینو مرادی
دبیر کانون

دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا

سیمین فرخ‌مهر
نائب‌دبیر کانون

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

مینا اسکندرزاده
مدیر امور آموزشی

دانشجوی کارشناسی رشته‌ی شیمی

صبا دربندی
مدیر امور مالی

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

شیوا عطایی
مدیر روابط عمومی

دانشجوی کارشناسی رشته‌ی شیمی

امیرحسین محمودی
مدیر تبلیغات

دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا

حسین مطلبی
مدیر فضای مجازی

فارغ‌التحصیل مهندسی برق و ریاضی محض