دسته بندی

هنرمندان

واحد خاکدان

ارسال شده در01 مارس 2020
دیدگاه0
آشنایی با هنرمندان: واحد خاکدان واحد خاکدان، نقاش ایرانی، متولد سال ۱۳۲۹ و مقیم آلمان با تحصیلات دانشگاهی در زمینه‌ی معماری داخلی...
ادامه مطلب